Najčešća pitanja o DVB-T2 prijelazu

DVB-T2 prijelaz je aktivnost koja je započela u rujnu 2019. a završit će 12. studenog 2020. godine čime će se zemaljski TV signal prebaciti na najnoviji DVB-T2 standard.

Zemaljski TV signal je tehnologija koja zrakom (eterom) odašilje TV signal nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV nakladnika, a građani ga gledaju besplatno na svojim TV uređajima koji su spojeni na TV antenu ili antensku instalaciju u zgradi.

Gledatelji trebaju imati TV prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC-H.265 signal. Ako TV prijamnik nema tu mogućnost, mogu kupiti digitalni prijamnik (set-top-box) koji podržava DVB-T2/HEVC, ili novi TV.

OIV preporučuje uređaje koji su OIV certificirani. Pročitajte više ovdje.

Prelaskom na DVB-T2 signal omogućuje se emitiranje slike u HD (High Definition) kvaliteti za sve TV nakladnike (nacionalni, regionalni i lokalni).

Osim toga, tu su nove i interaktivne usluge na besplatnoj zemaljskoj televiziji (HbbTV).

Potpuni prijelaz na DVB-T2 završiti 12. studenog 2020 godine. Tada će se ugasiti postojeći DVB-T signal. TV uređaji koji ne podržavaju primanje DVB-T2 signala ostat će bez slike.

Gotovo svi TV programi se od 12. studenog 2019. godine odašilju u HD kvaliteti na novom DVB-T2 signalu, koji pokriva više od 97% stanovništva RH. Saznajte više ovdje.

OIV (Odašiljači i veze d.o.o.) je državna tvrtka koja upravlja nacionalnom infrastrukturom za emitiranje zemaljskog TV (i radio) signala. Više o OIV-u saznajte ovdje.

OIV je nositelj procesa prijelaza na DVB-T2 signal.

Digitalni multipleks, kraće MUX, je paket TV programa i drugih usluga koji se odašilju na jednom UHF kanalu - frekvenciji. MUX M2 koristi DVB-T2 standard kojim se prenose svi TV programi u HD kvaliteti.

Prijelaz na DVB-T2 video