• Proizvođači, distributeri i trgovci znak OIV certificirano smiju koristiti samo u vezi s certificiranim prijamnicima
  • Mediji mogu koristiti znak OIV certificirano uz prethodno pisano odobrenje

Uvjeti korištenja znaka (logotipa) „OIV CERTIFICIRANO“

Zabranjeno je svako korištenje znaka (logotipa) „OIV CERTIFICIRANO“ bez prethodnog pisanog odobrenja Odašiljača i veza d.o.o. (dalje u tekstu: OIV). Znak (logotip) u vektorskom formatu OIV će dostaviti istovremeno s izdavanjem odobrenja.

U slučaju sumnje u zlouporabu ili kršenja uvjeta korištenja, OIV će pokrenuti postupak zaštite svojih prava pred nadležnim sudom.

Korištenje znaka (logotipa) koje nije u vezi s prijamnikom

Svatko tko želi koristiti znak (logotip) „OIV CERTIFICIRANO“ na način koji nije u izravnoj, neizravnoj ili prividnoj vezi s bilo kojim prijamnikom ili proizvođačem, distributerom ili trgovcem prijamnika, mora od OIV-a ishoditi prethodno pisano odobrenje. Takvo korištenje, u tiskanom, elektroničkom ili online formatu se odnosi ali nije ograničeno na informiranje građana i zainteresirane javnosti o promjenama sustava odašiljanja digitalne zemaljske televizije koje će se događati do srpnja 2020. godine.

Zahtjev za odobrenje podnosi se e-poštom na adresu oiv-pr@oiv.hr, uz obrazloženje svrhe i načina na koji se znak (logotip) namjerava koristiti. OIV ima pravo bez obrazloženja odbiti zahtjev.

Korištenje znaka (logotipa) u vezi s prijamnicima

Zabranjeno je svako korištenje znaka (logotipa) „OIV CERTIFICIRANO“, uključujući svaki vid oglašavanja, isticanja na prodajnom mjestu, webshopu, na prijamniku ili pakiranju prijamnika, koje se na bilo koji način može dovesti u izravnu, neizravnu ili prividnu vezu s prijamnikom koji nije certificiran.

OIV na svojim internetskim stranicama vodi popis svih certificiranih prijamnika.

Kako certificirati TV ili digitalni prijamnik pročitajte ovdje.

Kontakti

Pitanja vezana uz upotrebu znaka i Knjigu grafičkih standarda

oiv-pr@oiv.hr