• Ove su informacije za proizvođače i distributere TV uređaja i digitalnih prijamnika

Svaki proizvođač ili distributer može certificirati TV uređaje i digitalne prijamnike. Postupak certificiranja prijamničke opreme zasniva se na modelu samo-certificiranja koje provodi proizvođač/distributer. Tijek postupka je sljedeći:

 • Proizvođač/distributer samostalno testira svaki model prijamnika. OIV omogućuje svakom proizvođaču/distributeru besplatan pristup i korištenje materijala za testiranje (Test Suite), a proizvođač/distributer može po vlastitom izboru koristiti taj ili bilo koji drugi materijal za testiranje
 • Proizvođač/distributer podnosi zahtjev OIV-u, na propisanom obrascu, za korištenje znaka (logotipa), kojem prilaže rezultate testiranja.
 • OIV provjerava valjanost zahtjeva i rezultate testiranja te izdaje odobrenje (certifikat) za korištenje znaka (logotipa) za modele prijamnika koji zadovoljavaju uvjete prema Preporuci o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj (HR, EN) i Smjernicama za provedbu Preporuke (HR, EN). Odobrenje uključuje sljedeća prava korištenja znaka (logotipa) u vezi s certificiranim prijamnikom:
  • na prijamniku i pakiranju prijamnika, u skladu s Uputom o označavanju (HR)
  • u letcima, katalozima i sličnom reklamnom materijalu
  • na događajima kao što su sajmovi ili dani informiranja
  • u elektroničkom obliku u poslovnim pismima, informacijama za medije ili na webu.

 

Kontakti

Pitanja vezana uz certificiranje

problemi_prijam@oiv.hr

Uvjeti i pravila korištenja OIV certificirano znaka

Tko smije koristiti znak i kako dobiti Knjigu grafičkih standarda i datoteke.