U digitalnim regijama D3 i D4 sutra, 3. studenog 2020. godine u 0:00 sati, započinje prelazak na novi sustav odašiljanja televizijskih programa.

Gašenjem DVB-T i uključivanjem DVB-T2 odašiljača u digitalnim regijama koje obuhvaćaju dio Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, dio Bjelovarsko-bilogorske, Grad Zagreb, Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije nastavlja se prelazak po dinamici donesenoj u srpnju ove godine.